Katarina Banjai, članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Grada Pančeva Katarina Banjai, članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Grada Pančeva Grad Pančevo

Intervju: Katarina Banjai, članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

  • Objavljeno u
  • Autor  V.J.P.

Katarina Banjai, članica gradskog veća za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u Gradskoj upravi Pančevo kaže da je edukacija dece u oblasti zaštite životne sredine od izuzetne važnosti i jedan deo njenih aktivnosti biće usmeren ka tom cilju.

1. Kako ocenjujete dosadašnje aktivnosti resora koji Vam je poveren?

Dosadašnje aktivnosti resora koji mi je poveren bile su bazirane na realizaciji strateški usvojenih planova, naravno u skladu sa mogućnostima, jer su novčana sredstva uvek problem. U svom daljem radu vodiću se tim dokumentima. Načelni dokument, čije ciljeve ću se truditi da realizujem je “Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020”, koji je usvojila i Skupština grada Pančeva. U tom dokumentu sagledani su problemi i ciljevi svih resora, uključujući i oblast zaštite životne sredine i održivog razvoja. Naravno, pored toga, trudiću se da rešavam i probleme koji će se naknadno uočiti u daljem radu.

2. Šta su najveći izazovi pred Vama u narednom periodu, kada je reč o resoru zaštite životne sredine i održivog razvoja?

Zaštita životne sredine je osetljiva tema u Pančevu, gradu koji ima razvijenu hemijsku industriju i koji je nemilosrdno bombardovan 1999. godine. Pančevo je zbog razvijene industrije, ruže vetrova, a time i velikog zagađenja vazduha dobio reputaciju ekološki crne tačke. Nekada i jeste to bio, ali danas se to ne može reći. Uloženi su veliki napori i situacija je znatno poboljšana. Mogu da kažem, da ćemo se moje kolege i ja, kao jedan tim, zajedničkim snagama boriti da se situacija još poboljša i da Pančevo dobije epitet zelenog grada koji brine o životnoj sredini i zdravlju sugrađana. Nemoguće je odmah rešiti decenijske probleme. Najbitnije je sagledati mogućnosti i u skladu sa tim postaviti ciljeve, a potom ih postepeno i dosledno realizovati.
Jedan od ciljeva je uvođenje tj. poboljšanje primarne separacije, odnosno razvrstavanje otpada na izvoru nastajanja. Taj segment je delimično rešen, postavljanjem namenskih kontejnera za reciklabilne materijale, u naseljima gde su višestambeni objekti, ali u naseljima i naseljenim mestima gde su individuala domaćinstva ne postoji razvijen sistem za primarnu separaciju otpada. Taj segment je od izuzetne važnosti. Što se tiče zagađenja, već smo otpočeli aktivnost koja će se dobro odraziti na kvalitet vazduha. Reč je o gasifikaciji. Grad Pančevo je obezbedilo podsticajna sredstva za korišćenje gasa kao energenta, odnosno sredstva koja će se koristiti za finansiranje projektno tehničke dokumentacije, koja je neophodna za priključenje na gasnu mrežu. S obzirom da je ovo prva godina i da ne možemo da pretpostavimo koliko će biti zainteresovanih građana, a sredstva su ograničena, odlučili smo se da parcijalno sprovodimo ovo finansiranje i da šansu najpre damo građanima koji žive na teritoriji MZ Vojlovica. Javni poziv je otvoren do 24. septembra tekuće godine. Ukoliko se ovo pokaže kao pozitivno i sledeće godine će se izdvojiti sredstva za ovu namenu, ali tada će šansu za sufinansiranje dobiti građani iz nekog drugog dela grada. Jedan od ciljeva je i ulaganje u Park prirode “Ponjavica”, koji je zaista prirodno bogatstvo, ali je zapušten zbog manjka finansijskih sredstava. Iskreno se nadam da će se stvoriti uslovi i lično ću se potruditi da se u sledećoj godini obezbede veća novčana sredstva kako bi se rešili gorući problemi na Ponjavici. Postoji još niz ciljeva i izazova koji su preda mnom, ali sam navela samo ciljeve za koje se nadam da će se u kratkom vremenskom roku realizovati.

3. Koliko je ove godine budžetom obezbeđeno sredstava za oblast zaštite životne sredine i da li je po Vašem mišljenju to dovoljno?

Ove godine za Budžetski fond za zaštitu životne sredine izdvojena su sredstva u iznosu od 495.621.942,00 dinara. Od tih sredstava finansira se monitoring vazduha, zemljišta, buke, površinskih i podzemnih voda, suzbijanje ambrozije, šumski fond, projekti sanacije i rekultivacije smetlišta, oprema za monitoring vazduha, upravljanje otpadom, održavanje spomenika i parka prirode, podrška projektima korišćenja alternativnih izvora energije, upravljanje otpadnim vodama, kao i programi edukacije. S obzirom da je oblast zaštite životne sredine izuzetno široka, po mom mišljenju potrebno je izdvojiti više novca za ovu oblast, ali naravno moramo biti realni i svesni kakve su mogućnosti uz racionalno određivanje prioriteta.

4. Kako biste želeli da izgleda budžet za ekologiju u narednoj 2017. godini i šta bi njime trebalo da bude finansirano?

Budžetski fond za zaštitu životne sredine za 2017. godinu izgledaće slično kao i Budžetski fond za zaštitu životne sredine za 2016. godinu, zato što su većinom to aktivnosti je neophodno sprovoditi svake godine u kontinuitetu. Jedino što želim je da se na pojedinim pozicijama izdvoji više sredstava, jer sam primetila da su nedovoljna za realizaciju istih. Takođe, želela bih da se uvrste aktivnosti iz “Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020” koje se do sada nisu uvrstile u Budžetski fond za zaštitu životne sredine.

5. Koliko je važno obrazovanje mladih u oblasti zaštite životne sredine i zbog čega?

Edukacija dece u oblasti zaštite životne sredine je od izuzetne važnosti. Navike se razvijaju u najranijem uzrastu, zbog čega je neophodno da im baš u tom periodu pokažemo na koji način bi trebalo da se ophode prema svom okruženju.

6. Na koje će načine ubuduće Gradska uprava Pančevo pospešiti obrazovanje najmlađih Pančevki i Pančevaca u oblasti zaštite životne sredine?

Pančevo se pozicioniralo kao jedinstvena samouprava u Srbiji, kada je reč o ekološkoj edukaciji i radu sa decom. Naime, Pančevo je jedini grad u Srbiji u kojem su se akciji “Sakupi i uštedi, videćeš da vredi” pridružile sve osnovne i srednje škole grada i okolnih naseljenih mesta. Pored toga, Pančevo je i jedina samouprava koja osnovcima distribuira besplatna izdanja posvećena ekologiji: časopis “Ekopedija” i priručnik “Ekobukvica”. Takođe, grad Pančevo sufinansira i finansira projekte i manifestacije u oblasti zaštite životne sredine za koje mogu aplicirati organizacije civilnog društva, a često projekti sa kojima apliciraju na Konkurs podrazumevaju edukaciju kako dece, tako i lokalnog stanovništva o zaštiti životne sredine. S obzirom da navedene aktivnosti daju pozitivne rezultate nećemo ih menjati, ali postoji mogućnost da ćemo u narednim godinama uvrstiti još aktivnosti namenjenih edukaciji dece.

7. I ove godine grad Pančevo je nastavio praksu raspisivanja javnih poziva i konkursa za Udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine. Šta je finansirano ove godine na konkursu, odnosno kakva su bila interesovanja učesnika konkursa?

Svake godine grad Pančevo raspisuje Konkurs za sufinansiranje/finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine i Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata-manifestacija u oblasti zaštite životne sredine.
Finansiraju se projekti koji će promovisati ovu oblast i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanje svesti javnosti na teritoriji grada Pančeva i okolnih naselja.
U aprilu mesecu, pre mog imenovanja na mesto Gradske većnice, objavljen je konkurs, zbog čega nisam imala priliku da učestvujem u odlučivanju pristiglih projekata. Ali opredeljena sredstva za tu namenu nisu u potpunosti utrošena, ostalo je 345.000,00 dinara, zbog čega je objavljen Haknadni konkurs 21. aprila tekuće godine. Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine razmotrila je pristigle projekte. S obzirom na mala sredstva koja su preostala za ovu namenu, nismo bili u mogućnosti da podržimo sve pristigle projekte. Podržali smo one koji predlažu konkretne akcije i aktivnosti koje se ove godine nisu sprovodile i koji su po svom ponuđenom sadržaju inovativni.

8. Grad Pančevo već nekoliko godina sprovodi saradnju sa školama u gradu i naseljenim mestima po pitanju reciklabilnih materijala. Da li će se ta akcija nastaviti i u školskoj godini koja je pred nama?

Acija “Sakupi i uštedi, videćeš da vredi” realizovana jeu našem gradu tokom prethodne dve godine. Potrudićemo se da ova akcija postane redovna praksa svake školske godine, s obzirom da ovaj projekat daje pozitivne rezultate, kako na razvijanju korisnih ekoloških navika kod dece, tako i na očuvanju životne sredine, ostvarujući značajnu uštedu prirodnih resursa zahvaljujući reciklaži.

9. I ovog leta bilo je nekoliko dana sa nepodnošljivim mirisima stajskog đubriva. Da li su u međuvremenu stigli neki konkretniji rezultati o izvoru i postoji li neko rešenje kojem bi se moglo pribeći kako bismo izbegli neprijatne mirise i narednog leta?

Zbog pojave neprijatnih mirisa koji su registrovani u Pančevu tokom jula i avgusta tekuće godine, Grad Pančevo je angažovao Zavod za javno zdravlje Pančevo da obavi organoleptičku ocenu kvaliteta vazduha. Dobijeni izveštaji prosleđeni su Ministarstvu i Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda kako bi utvrdili tačan izvor neprijatnih mirisa. Odgovor na poslat dopis još nismo dobili.

10. U kakvom je stanju sistem monitoring kvaliteta vazduha grada Pančeva i da li će biti sredstva za njegovo osposobljavanje u punoj meri ili eventualno proširenje?

Sistem za monitoring kvaliteta vazduha od 2005. godine radi na 4 merna mesta, kao i danas. Redovno se vrši održavanje i dopunjavanje sistema, kao i zamena analizatora prema određenim planovima i programima, u skladu sa raspoloživim sredstvima. U toku je promena softver sistema za kontrolu kvaliteta vazduha, kako bismo modernizovali opremu i uskladili sa softverom koji poseduje Agencija za zaštitu životne sredine Srbije.

Kontakt

Adresa: Josifa Marinkovića 5
26000 Pančevo

Mobilni: +381 (0) 64 264 0055 

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pratite nas i putem...