Rad na terenu u okviru Omladinskog volonterskog kampa Rad na terenu u okviru Omladinskog volonterskog kampa Ekološki centar Stanište

Na Vršačkim planinama organizovan Omladinski volonterski kamp

  • Objavljeno u
  • Autor  Z.M.

Ekološki centar „Stanište“ je od 20. do 28. septembra 2018. godine, u Predelu izuzetnih odlika „Vršačke planine“ održao 9. Omladinski volonterski kamp.

Učestvovali su studenti Geografskog fakulteta iz Beograda, sa studijske grupe Geoprostorne osnove životne sredine. Studenti su svakodnevno boravili na terenu od 8 do 15 časova, a popodne i uveče obrađivali podatke koje su na terenu prikupili.

Postignuti rezultati:

Obeleženo 4 kilometra granice PIO „Vršačke planine“:

Jedna od najvažnijih zakonskih obaveza upravljača (član 68. Zakona o zaštiti prirode) je obeležavanje spoljnih i unutrašnjih granica zaštićenog područja. Obeležavanje se vrši žutom bojom, dogledno. Tako se vidljivo razgraničavaju režimi zaštite, što je presudno značajno za održivo korišćenje prirodnih resursa.

Dužina spoljne granice PIO „Vršačke planine“ je oko 65 km, unutrašnje granice između II i III stepena je oko 20 km, a površina pod I stepenom zaštite je 190 hektara. Ove godine je obeleženo 4 kilometra spoljne granice u blizini Planinarskog doma. Ovo područje odabrano je zbog dodira zaštićenog dobra sa građevinskom zonom i vikend- naseljem, što dovodi do povećanih pritisaka na prirodu i neželjenih uticaja čoveka. Obeležavanje je urađeno korišćenjem profesionalne GPS opreme. Pozicionirane su i memorisane sve tačke, za slučaj da neko stablo padne ili se na drugi način izgubi oznaka.

U pitanju je 150 tačaka na prelomima granične linije, a koordinate su date u metrima.

Urađene su 4 tematske karte Vršačkih planina:

Mapirani su prirodni i antropogeni faktori, i urađene tematske karte koje mogu pomoći u planiranju i određivanju mera zaštite prirode. Karte su javne i mogu ih koristiti svi zainteresovani – upravljač zaštićenog područja, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, profesionalci u različitim oblastima, studenti, učenici, itd.

Urađene su ove karte:

1 karta omladinski volonterski kamp Bujice 01

2 karta omladinski volonterski kamp Bujice vodotoci 02

3 karta omladinski volonterski kamp Pozari 03

4 karta omladinski volonterski kamp Seizmicki hazard 04

Objašnjenja:

1) Karta predisponiranosti terena za nastanak bujičnih poplava – dobijena je na osnovu proračuna FFPI (Flash Flood Potential Index), odnosno indeksa podložnosti bujičnim poplavama, koji uzima u obzir nagib terena, tip zemljišta, način korišćenja zemljišta i gustinu vegetacije, a zatim klasifikacijom rezultata na 4 klase predisponiranosti.

2) Karta verovatnoće pojave bujica na vodotocima – dobijena je klasifikacijom vodotokova na osnovu vrednosti FFPI na teritoriji njihovih slivova.

3) Karta predisponiranosti terena za nastanak šumskih požara – dobijena je na osnovu proračuna indeksa podložnosti šumskim požarima, koji uzima u obzir tip vegetacije, nagib i ekspoziciju terena, udaljenost od saobraćajnica, stambenih i drugih objekata i poljoprivrednih površina, a zatim klasifikacijom rezultata na 4 klase predisponiranosti.

4) Karta seizmičkog hazarda – dobijena je na osnovu karte seizmičkog hazarda Srbije za povratne periode od 50, 100, 200, 500 i 1000 godina.

Ispitan je nivo prirodne radioaktivnosti:

Prirodna radioaktivnost je merena Gajger-Milerovim brojačem na 1 m visine u odnosu na topografsku površinu. Radioaktivnost je merena na 42 lokacije i sva merenja su bila ispod granične vrednosti koja iznosi 520 nSv/h. Izmerene vrednosti radioaktivnosti su se kretale u rasponu od 100 nSv/h u Malom Vršačkom ritu do 210 nSv/h na ostenjaku ispod Lisičje glave. Merenje prirodne radioaktivnosti bi trebalo da bude nastavljeno i narednih godina, sa ciljem izrade karte prirodne radioaktivnosti i utvrđivanja postojanja određenih anomalija, što je malo verovatno.

 

0 9 9 omladinski volonterski kamp obelezavanje

 

Merenje nivoa buke

Nivo buke je meren digitalnim meračem NKTECH NK-D3. Dobijeni rezultati se kreću u očekivanim granicama. Povećan nivo buke u PIO „Vršačke planine“ je zabeležen na mestima prolaska automobila, traktora i drugih vozila. Takođe, vetar kao prirodni izvor, znatno povećava nivo buke. Narednih godina biće nastavljeno praćenje nivoa buke, na različitim lokacijama i u različitim situacijama, kako bi se dobili odgovarajući rezultati i predložile mere.

Napisane su 4 preporuke za unapređenje mera zaštite:
U toku je revizija studije zaštite Vršačkih planina, koju priprema Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Studenti Geografskog fakulteta pripremili su dokument pod nazivom „Predlog mera za unapređenje stanja životne sredine u Predelu izuzetnih odlika Vršačke planine“, koji sadrži 4 konkretne preporuke. Ovaj dokument uputićemo Zavodu i nadamo se da će se ove preporuke naći u studiji zaštite.

Ovde možete pogledati PREPORUKE.

Upoređivanjem satelitskih snimaka iz jula 2017. i avgusta 2018. godine, primećena je izražena deforestacija, izazvana sečom šume, u blizini Planinarskog doma, na površini od 4,4 hektara. Ovaj nalaz ćemo proslediti Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, kako bi se ispitale okolnosti i predložile mere.

 

0 omladinski volonterski kamp naslovna vrsac

 

Volonterskim radom na kampu, studenti su doprineti zaštiti prirode, a dobili vrednu praksu i materijal za pisanje različitih radova. Nadamo se da će kamp na Vršačkim planinama postati model saradnje između nevladinih organizacija, obrazovnih institucija, upravljača zaštićenih područja i lokalnih zajednica za celu Srbiju, i da će se proširiti i na druga zaštićena područja.

Ovde možete pogledati rezultate sa ranijih kampova.

Kontakt

Adresa: Josifa Marinkovića 5
26000 Pančevo

Mobilni: +381 (0) 64 264 0055 

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pratite nas i putem...