Prvi plavi kontejner za ambalažni otpad predat je stambenoj zajednici u Vojvođanskoj 32, u naselju Misa u Pančevu Prvi plavi kontejner za ambalažni otpad predat je stambenoj zajednici u Vojvođanskoj 32, u naselju Misa u Pančevu JKP Higijena, Pančevo

JKP "Higijena" u Pančevu postavila prvi veliki kontejner za ambalažni otpad u stambenoj zajednici

  • Objavljeno u
  • Autor  Z.M.

PANČEVO - Prvi plavi kontejner za ambalažni otpad predat je stambenoj zajednici u Vojvođanskoj 32, u naselju Misa u Pančevu, u okviru „Projekta primarne separacije otpada u 4 regiona“ kojim su obuhvaćeni Pančevo, Srem – Mačva, Duboko i Pirot.

Zgradama u Pančevu čiji se upravnici budu prijavili biće dodeljene iste posude za sekundarne sirovine koje stanari treba da izdvoje iz komunalnog, kućnog otpada, kroz Projekat odvajanja kućnog otpada koji se realizuje u Pančevu kao jednom od četiri regiona upravljanja otpadom u Srbiji, gde se organizuje primarna separacija otpada u okviru programa za donatorska sredstva IPA 2017 – Instrumenti za pretpristupnu pomoć Evropske komisije i EISP2, podržanog od strane Vlade Švedske.

Izdvajanje komponenata otpada na izvoru nastanka – u domaćinstvima – za grad će značiti uspostavljanje sistema upravljanja otpadom koji podrazumeva odvojeno sakupljanje i transport komunalnog otpada, koji će se deponovati na deponiji, i ambalaže koja će se upućivati u reciklažu, kaže Mišo Marković, direktor JKP „Higijene“ Pančevo.

 

planiv kontejner za stambenu zajednicu pancevo

 

U te svrhe, kroz projekat je realizovana i nabavka kamiona – autosmećara i kanti i kontejnera: 5077 plastičnih kanti, zapremine 240 litara, plave boje, sa točkićima – za sakupljanje reciklabilnog toka otpada iz kuća i 93 plastična kontejnera od 1,1 kubnog metra, plave boje, sa točkićima – za sakupljanje reciklabilnog materijala, osim stakla: papira, kartona, tetrapaka, PET ambalaže (plastične flaše i druga ambalaža od polietilena, odnosno plastike), aluminijumskih i čeličnih limenki i otpadne plastike poput vanglica, korita i sl. Deo plavih kanti za „suvu“ frakciju (ambalažni otpad) podeljen je u kompletu sa zelenim posudama za „mokri“, mešoviti kućni otpad i radnici „Higijene“ će ih prazniti pomoću novih autosmećara. Domaćinstva koja uz plave kante nisu dobila prateće zelene za mešoviti, „mokri“ (kućni) otpad, dobiće ih naknadno i o tome će biti obavešteni.

Direktor JKP-a „Higijena“ Pančevo, Mišo Marković, zahvalio je stambenoj zajednici i interesovanju da razvrstava otpad.

Projekat širimo i na kolektivno stanovanje – u zgradama – i na individualna domaćinstva, odnosno, kuće. Osvrtom na dosadašnji broj podeljenjih kanti, možemo reći da je ambalaža koja pristiže u Cenar za sakupljanje i razvrstavanje sekundarnih sirovina JKP-a „Higijena“ najčistija, u poređenju sa drugim mestima iz projekta. Pozvao bih i druge stanare zgrada da potpišu ugovor na osnovu kog će dobiti plaviti kontejner, radi što većeg doprinosa reciklaži i zdravijoj životnoj sredini. Svi građani su dobrodošli i na događaju kojim se najavljuje realizacija ovog projekta – 19. juna, od 12 do 13:30 časova, u dvorištu Doma omladine, Svetog Save 10 – u kom učestvuju deca nekoliko vrtića i osnovnih i srednjih škola. Možete povesti decu i zabaviti se uz pesme Hora „Vokal Kids“, revije „reciklažnih“ frizura i mode, plesne tačke, takmičenja i izložbu radova od sekundarnih sirovina. Preporuka je da ponesete ambalažu i da je ubacite u namenske posude, čime biste doprineli simbolici manifestacije, rekao je Marković.

JKP-u „Higijena“ Pančevo isporučeno je prošle godine i 1.190 zelenih plastičnih kanti, zapremine 240 litara, i 99 kontejnera za komunalni otpad, od 1,1 kubnog metra, u vidu donacije Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, radi što bržeg kompletiranja seta kog čine po jedna zelena i plava kanta.

U toku je i procedura za instaliranje linije za razvrstavanje sekundarnih sirovina koje će pristizati iz namenskih kanti i kontejnera, na lokaciji Centra za sakupljanje i razvrtavaanje sekundarih sirovina u Vlasinskoj 1, u Pančevu (Centar 1 u Kompleksu komunalne zone), u skladu sa Projektom za izvođenje, za koji postoji važeće rešenje o građevinskoj dozvoli i koju finansira Ministarstvo zaštite životne sredine RS, čime će se ispuniti uslovi za realizaciju projekta.
Navedena oprema treba da omogući građanima u polovini domaćinstava u naseljenom mestu Pančevo uspostavljanje odvojenog sakupljanja, transporta i tretmana za reciklabilni i komunalni tok otpada. Planirana je primena istog sistema upravljanja otpadom na celoj teritoriji Pančeva posredstvom novih projekata kojima će se upotpunjavati neophodna oprema.

Građani se o aktuelnom projektu mogu informisati putem sajta „Odvajamo“, koji nazivom otkriva i deo slogana „Brzo i lako sad odvaja svako“, a sadržajem upućuje na glavni projektni cilj – edukaciju građana Srbije o tome kako kućni otpad (naročito papir, metal, plastika i staklo) treba pravilno da razvrstavaju da bi doprineli reciklaži i sprečavanju nastajanja divljih deponija.

 

plavi kontejner za ambalazni otpad1

 

Na osnovu člana 43 Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon), domaćinstva i drugi proizvođači komunalnog otpada vrše selekciju komunalnog otpada radi reciklaže, a članom 20 Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018 – dr. zakon) definisano je da je krajnji korisnik dužan da prikupi, skladišti, odloži ili prosledi komunalni ambalažni otpad, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom i zakonom kojim se uređuje komunalna delatnost, kao i da je dužan da komunalni ambalažni otpad razvrstava i/ili odvojeno skladišti, tako da ne bude izmešan sa drugim otpadom, kako bi mogao da bude prosleđen ili vraćen, sakupljen, ponovo iskorišćen, prerađen ili odložen u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.
Sa svakom zgradom zaključuje se ugovor o dodeli plavog kontejnera za učešće u Projektu primarne separacije otpada u domaćinstvima u Pančevu.

Sastavni deo ovog ugovora je spisak sa podacima za svaki pojedinačni stan – ime i prezime vlasnika, broj članova domaćinstva i dr., da bi se, po potrebi, odvijala edukacija koju JKP „Higijena“ sprovodi. Upravnici stambenih zajednica se mogu prijaviti u zgradi direkcije JKP-a „Higijena“ Pančevo, u Cara Lazara 57, radnim danima od 7 do 15 sati.

Kontakt

Adresa: Josifa Marinkovića 5
26000 Pančevo

Mobilni: +381 (0) 64 264 0055 

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pratite nas i putem...